Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland

Op donderdag 18 januari 2024 publiceerde Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) haar boodschap “Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland (2024-2050)” ten behoeve van de besprekingen op weg naar een nieuw regeerakkoord. LRN publiceerde haar boodschap naar aanleiding van de door de luchtvaartoperaties gepubliceerde visie omtrent verduurzaming van de luchtvaart. LRN’s boodschap is een uitwerking van commitment 9 uit dit visie-document (operatiekant). LRN en vele andere partners binnen de luchtvaartmaakindustrie streven ernaar om vliegen nu en in de toekomst mogelijk te maken voor iedereen.

Bekijk onderstaande PDF voor de uitgebreide boodschap van LRN omtrent toekomstbestendige luchtvaart.